Radiopeter.   Utställning i Limhamn. Mö.      tel:        0702 362626      040 162682      Hemsida:  www. radiopeter.se

Återvänd till  Radiopeter.se

Peters radiohistoria.

Förhistoria:

            Galvanisk telegraf i början på 1800-talet över 3km.

            Porträttmålaren Samuel Morse 1837: elektromagnet som mottagare. Morsesystemet. Användes    

            vid första telegraflinjen i Sverige 1853.

1854    Undervattenskabel till utlandet.

1883    Thomas Alva Edison: En anod i glödlampan. Flemming utvecklar till HF-dioden.

1888    Heinrich Hertz och Helmholtz bekräftar genom experiment J.C.Maxwells elektriska ljusteori

            från 1873.

1890     Edouard Branley: Kohären eller frittern som gör det möjligt att detektera radiovågor.

1891     Philips grundas.

1896     Italienaren Guglielmo Marconi kommer till England för att fortsätta sina försök till praktiskt

             utnyttjande av Hertz elektromagnetiska vågor. Sände de första lyckade signalerna 1895.

             Radiokommunikation med telegrafi och tal:

1897     Marconi sänder morsetecknet V 5km i England.

             Professor Adolf Slaby lyckas sända 21 km i Tyskland.

             Militära Tyska Gnisttjänsten startar.

1899     J.Zenneck upprättar gnistförbindelse med fyrskeppet Elbe1 och Cuxhaven. Slaby och Arco når

             48 km och Marconi telegraferar över Ärmelkanalen.

             Försök med trådlös telegrafi i Svenska Flottan.

1902     Fassender upptäcker frekvensmodulationen.

1903     Grundas Telefunken.

1905     Används kristallmottagare.

1906     Lee de Forest samt R. von Lieben upptäcker var för sig förstärkarröret. Nauensändaren start.

Rundradio:

1907     Telefunken har komersiellt fungerande system med "den musikaliska gnistan" med

             regelbundna sändningar på mellan- och långvåg. Grammofonsändning 75 km vid Rheinsberg.

             Lee de Forest patenterar sin audionkoppling.

1908     "Den musikaliska gnistan" införes allmänt. Tillståndsplikt i Tyskland för radioanläggningar.

1909     Braun och Marconi får nobelpriset i fysik.   Nauens 25 kW gnistsändare når 4600 km.

             Fonografmusik på prov från Eifeltornet nådde ca 113 mil.

1910     Regelbundna radioförbindelser Europa-Amerika.

1911      Sändaren i Nauen får 100 kW och 200 m hög antenn.

1912     Amerikanska amatörer måste ha sändarlicens. I  Tyskland blir radiolyssnandet först tillåtet

             1923.    Internationella radiokonvektionen klar.

1913     Det första Svenska radioamatörtillståndet utfärdat.

             Återkopplingspatent: A.Meissner. A.Reis. Edwin H.Armstrong. J.Langmuir. C.H.S.Franklin. 

             H.J.Round.     Rymdladdningsgaller-röret: J.Langmuir.

1915     Skärmgaller-röret: Schotttky.

1919     dr Frank Conrad, USA, sänder musik onsdag- o lördagkvällar och kallar detta broadcast. Detta

1920      ledde till  Amerikanska KDKA, 360 m, med sändningar från presidentvalet 2 Nov 1920 anses

             som de första  reguljära  rundradiosändningarna.  Conrad arbetade vid Westinghouse.

1920-1921 Westinghouse RA-tunern och RC regenerativa mottagaren. 125 dollar för båda.

             Ariola Jr kristallm.  Senare kom Ariola Grand, en bordsapparat m inbyggd högtalare och

             elektronrör som kostade 175 dollar och med ett utförande som sedan blev vanlig.

             Försökssändningar från Könings-Wusterhausen. Mottagning rapporteras från hela Europa

1922     Försök med rundradiosändningar från Stockholm. Svenska Radiobolaget och Televerket.

1923     Rundradiosändningar i Tyskland startar 15/10. Svenska radioklubben bildas.

             Philips miniwattrör.

1924     Många sändarstationer i Tyskland.

             Svenska Grimmelton med Alexanderson-sändare på långvåg till Amerika.

             Kortvågssändningarna från 8XS (USA) blev så populära att hallåmannen Harold W Arlin blev

             vald  till världens populäraste hallåman. Funkausstellung in Berlin.

1925     AB Radiotjänst sänder första programmet 1 januari.

             I Tyskland finns uppskattningsvis 435000 industritillverkade och 500000 amatörbyggda   

             radioapparater . Mest kristallmottagare.    Armstrong : Supergenerativa mottagare. 

             Överlagringssystemet. Blandare. Superheterodyn. Ottradyn. Tropadyn. Negadyn osv.

             Telefunken (1903) med AEG och Siemens har monopol i Tyskland och äger viktiga patent.

1926     Philips första: Paladin 5.     Loeves 3NF multifunktionsrör.

1927     Internationella Radiounionens kongress i Bruxelles. Fördelning av våglängderna 1000-2000m.

             Motala långvågsstation startar. 30kW.    Batteri-mottagare. Kristallmottagare. Hemmabyggen.

             Radiostationer i bl.a. Stockholm å Göteborg. 11 lokala stationer har kommit till på privat

             initiativ. 4rörs Schaub neutrodynmot. med endast en vridkond.

             Telefunken REZ124s. ( Z står för zwei dvs dubbelrör ) Radiomottagare med dynamiska

             högtalare börjar komma.

             Oktober: var 10:onde svensk licensinnehavare. Kanske var 6:te svensk lyssnare.

             2 Sept. öppnar radioutställningen i Berlin.

             Telefunken 3-rörs Arcolette 3 m. "Arcotronstaven ". Philips 2501w.

             Nät-mottagare börjar komma.       I nov. finns 1337000 radiolyssnare i Tyskland.

             1 juni Hbg rundradiostation invigd.

1928     Radiofabriker går omkull då de ej klarar konkurensen.

             Telefunken 25-årsjubilerar 27 maj.

1929     Svarta fredagen i New York-börsen. Kraschen.

             Internationella radiokonvektionen av 1927 träder i kraft 1/1: Stationerna skall anges efter sin                   

             frekvens i kc/s m. motsv. approximativa våglängd i meter inom parantes.

             Av världens 950 rundradiostationer finns 678 i USA.

             Telefunken mod 40.  Lorenz portabla.

             September 6te tyska radioutställningen i Berlin.

1930     Batteriradion ersätts mer och mer med nätdrivna mottagare. Dock saknar nära hälften av alla

             bostäder i Tyskland forfarande elektricitet.

             Sept. 7:de tyska radioutställningen. 

1931     "Katedral-" design på lådorna för att få plats med högtalaren. Amerika: Midget.

             WBOS i Boston kortvågssändningar till Europa å Sydamerika 12 tim specialprogram med 13

             hallåmän varje dag.

1932     Superhetodynemottagare.

1933     Adolf Hitler blir rikskansler. ( Blev tysk medborgare året innan.)

             Man bygger Volksempfänger. Första modellen VE 301W. Alla Tyskar skall ha tillgång till 

             radio.  Högfrekvensspolar m. järnkärna. Piezoelektriska grammofondosan. Catkrinröret .

             Leipzigermässan m. Owins ferrotonmot.   Blaupunkt automobilmot.  Marconis duo-triod

             MHD4. Dux radio AB presenteras: F.O.Rosin o Claes Jansson.

1934     Armstrong gör FM-systemet användbart. Philips: Aaschen-Super (521A).

             Skalans höjdpunkt: Stor skala ofta i tvärformat. Färg.   Sachsenwerk gör projektionssystem. 

             Lumofon gör turbinskala. AEG.Mende gör alfabetsskala. Siemens gör Lands-band-skala. 

             Siebt: Nationsskala. Centrum med Europakartan där radiostationen lyser.   

             Avstämningsindikator i form av visarinstrument eller glimljusrör..

1935     Ferritkärna i spolar. Saba 335WL med utseende långt före sin tid. Ytterkontaktsockeln.

             Sparströmrör.

1936     Olympiaden i Berlin. Tvärformatradion tar över. Magiska ögat kommer från Amerika.

1937     Philips med monoknapp. Saba vollautomat. Siemens kammarmusikapparat. Centrum HW8

             med puch-pull slutsteg. Svänghjulsavstämning.

1938     Radiola 386V med motorskala och "robotdesign". Philips 470A: "Guld"-klockskala och

             Philips bakelit i tvärformat. Philettan.   AGA 862 Schlager 38 med tryck-knappar för fast

             inställda stationer.       Körting-Transmara 38: 8+4 rör.

1939     Kriget startar.      FM-systemet börjar i Amerika. Philips tryckknapp-super D63.

1940     Philips 737A med knappar för fast inställda stationer med "burk-kondensatorer".

1941     Philips småsuper 203V "kommisbrot" m. nyckelrören:pressglasbotten m. krom-järnstift.

             1940-1945 Apparaterna blir mindre påkostade och tysklands radioindustri ligger i spillror och 

             man bygger apparater av hopplockade delar och militärrör.     1940 Conserton med pappskala.

1945     Transistorn uppfinns vid Bell Labs men det dröjer till 1954 innan de börjar ersätta rören.

             Spetskontakt-transistor.

              Röda Philipsrören fortsätter. ECH4 EBL1 osv

1948     GEC gör transistor i England. I Frankrike kallas tr. för Transitrontriode.

             Trådspelaren i massproduktion i USA. Philettornas segertåg startar. BD293V.

1949     Transistorer: Rayton CK703. GE G11. RCA 2N32. WE 2N21. Germaniumdioder.

              1:sta Europeiska FM-sändaren Munich, Bayern.  1:sta FM-radiotillsattsen.

1950     Radiounionen i Köpenhamn fastlägger Mellanvågsfrekvens- tilldelningarna.

             Tyskland får så få frekvenser att man tvingas börja med UKW och FM. Härigenom blir man

             mycket framgångsrika på detta område. Under året blir det standard med UKW i

             radioapparaterna.   33 olika supergenerativa mottagare på marknaden. 

             Den första longplayplattan med 33 rpm. Transistorer tillverkade i Europa: SAF VS200. CSF.  

             NSF. Rost. Intermetall.

1951     1:sta radioutställningen efter kriget i Düsseldorf.

1952     Första tyska TV-sändaren. I USA finns redan färg-TV.

             Elfenbensfärgade områdesknappar av Styrol: "Häst-tänder."

             Germaniumtransistorer tillverkas vid 8 företag.

1953     Körtings syntektor 54 är en topp-UKW-radio.      Raka mottagare finns fortfarande.

1954     Armstrong begår självmord.

             Grundig: 3-D-ljud. När Grundig visade sin 3-D-mottagare på årets mässa så tog alla andra

              hem sina apparater och sågade upp sidorna och satte in högtalare, annars gick de ej att sälja. 

              Blaupunkt säger sig vara först med 3-D-ljud.

              De första transistormottagarna. Texas-Instrument med Regency TR1: TI223, 2*TI222, TI210  

              22,3 Volt!

1955      Continental-Werke: Imperial stereo. ( Äkta stereo kom först 1963.)

1957      Graetz: Schallkompressor.       Grundig: Wunschklangregister.

              De sista raka mottagarna byggs i Tyskland.

              Bilradio Wiesbaden. Telefunken reseradio Partner med transistorer: OC604...

              Akkord Peggie m. OC34, 2*OC45, OC71, OC72

1958      Finns många reseradio med enbart transistorer, dock utan UKW                      .

              Stereogrammofonplattan.        HI-FI-anläggningar börjar komma.

1959      Transistorradio Sternschen tillv. i Östtyskland VEB Stern Berlin. OC44 osv

1960      Den första heltransistoriserade bilradion. UKV-transistormottagare tillverkas.

1963      Stereosändningar i Tyskland. Tonbandkassetter. Video 2000. Compact-disc.

1970      Tillverkas inga rör-mottagare mer.

                                                                                 -.-