Radiopeter. Utställning i Limhamn. Mö.      tel:   040 162682     0702 362626  Hemsida: www.radiopeter.se

Återvänd till radiopeter.se

             Peters svenska Radiohistoria:

1910   Sven Lampa experimenterar: 14 år gammal.

1913   Omkring 1913   Det första amatörtillståndet utfärdat av Kungl. Maj:t.

1915   Sigfrid Larsson radio. AGA Enkla radioexperiment.

1916   EIA Elektriska Industri AB

1917   Karlsborgs långvågsstation för telegrafi sänder.

1918   Clas Ohlsson: Byggsatts. Sveriges första telefonisändare i Vaxholms radio.

1919   AGA + LM Eriksson > SRA Svenska radio AB: Radiola, SR: Radiodelar tillverkas.

1922    Radio o Instrumentfabriken  Sven Lampa tillverkar/säljer byggsattser och radiobyggböcker.

1922   Viktor Persson i Mö sänder 3 kvällar i veckan och startar radiofabrik.    

           Telegrafverket och SRA försök med rundradiosändning i Stockholm. Hallåman bl.a   Sven Jerring

1923   Ing. Karl G. Eliasson Gbg med Göteborgsradion .Svenska radioklubben bildas.

           Tidskriften RADIO startar.  Amatörernas Radiobok av A. Frederic Collins.

           Experimentbok för Radioamatörer av Sven Lampa. Vad är Radio? av Helge Fredholm.

1924   Långvågsstationen i Grimeton med Alexanderson-sändare för trafik med USA .  

           Radiola M17.  SMZZ första svenska radioamatöranropssignalen. Ing.. Fant. EIA börjar tillverka

           radioapparater.  Ingenjörsfirman Thermas 3 rörsapparat.

1925   Radiotjänst startar sändningarna.   EIA-dyn 5 rör.     Elektromekano: Byggsattser.  

           August Danielsson. Insjön. Radiokatalog. Mottagare: ADE1- ADE4.  

           Radiola: M21C, M24, M25 IV.       Elektr. AB Eric Borgström Mö Radiokatalog.

           Baltic konstruktionsbeskrivning kb:14.  Koperativa Förbundet: B2.  Joel Östlinds: AB Audio: 2-rörs A-2. 

           Joél Olsson: enrörsmot: SMI.  Nils Hoffström. Sthlm: Unifon. Kristall N.K-fonen. 4-rörs N.K-fonen.

           Stöltens i Malmö 1-Lamps-Mottagare.           N.K:s radiobygglådor.

1926   DUX radiofabrik: grundare Hilding Ljungfelt 22 år.

           Baltic : Byggsattser. K:14 Super10.   Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi > AEG

1927   Radiostationer i Stockholm, Göteborg och Motala.

           Var tionde Svensk licensinnehavare.     11 lokala stationer har tillkommit på privat  initiativ.

           Elektriska AB SKANDIA: SW26. AGA: L2.    Baltic köps av AGA: AGA- BALTIC. 

           LM Eriksson tillverkar kristallradioapparater.   Elektrona AB Skandia  Sthlm   SW:25.   Wada N27B.

           3rörs Belcano.   BalticSuper20 med ramantenn. Baltic  consertmottagare.  Conserton V   5-rörs med

           utbytbara  toroidspolar.    Elektromekano kristallradio: "Motalaren." kostar 3:50.

1928   Rolf A. Uddenberg: RU-4.      Radiola M55,M60.      RadioAB Uno Särnmark, Gbg. :

           Ultraheterodyne. AGA: L2 Nätdrift och inbyggd högt.  Elektricität å radiobyrån Gbg :Kristallm.

           Stern & Stern: Conserton 5.

           AB Harald Wållgren Gbg: Kortvågsenhet.     Radio: Wada 29 A.      Kristallmottagaren      

           Hjärteress.     Conserton II - III.

1929   Särnmark: S9 med 6-9 rör: Aristokraten bland radiomottagare.    Radiola 62.   EIAton.  

           Elektromekano: E13.      Luxor: Nät eller batteri. Lokalmot. AGA L2 3-rörs m.  

           inbyggd högt. och en avstämningsratt.  Ralf A. Uddenberg RU4.

           Apotekaren Johan Fr. Karlson SMUA "Grand Pap" 4 år i verksamhet m. 1050 QSL- 

           kort.  Baltic k23v nätansl.  Elektromekanos E13 m. högtalaren "Lejon" 

           400000 radiolicenser.   Nora grammofonmöbel.  Åkerblom & Holm säljer "egna" 

          apparater.  Baltic "Elektro", k23, k24, R362.      AGA L-III, AGA H1.

1930   Consentra Hbg : Radiokatalog.     Conserton: L&V 20 och 33 med högt. i locket.

                        Philips börjar bli stora här.

1931   EIATON, EIA-DYN.     AGA-Baltic: AH-41, DH-41.

1932   AGA-Baltic: 22 och 36.     DUX: 33 och 43.      Centrum CW4

1932   Luxor 23D,34D o 45D.  Skandia 2D.  Conserton V23, L23, V60: 6 rörs super.

           Radiola HVL127 med inbyggd högt. och sidodörr.

1933   Radioindustri Box 6029 Sthlm Meloton 33.

           Luxors Supersexa. Luxor 123 DWL o 234 DW, 265 DW, 533 D, 534 D, 245 D, 323 D:  

           Distanstrean. Radiola allström.   Stora Radiolan.   Centrum Superior med stationsskala. 

           Dux U 33: Universalmottagare. Dux V34. Luxor 234 långdistansmot.

           AGA-Baltic: AGA-Symfoni, AGA-Harmoni, AGA-Schlager, AGA-Trio, AGA-Duo.  

           Miko Universal LW234,    Preferator W244,   Baby L23.

           Vasa Senior: "Sveriges förnämsta radiomottagare i sin prisklass." 295:-

1934   Hüttners AB: Gloria 340W, 410SW.   AGA-Baltic Superb.   EIA: Pentafon.     

           Radiola 343LV: Radion med sökarljus.   Luxors 10-kretssuper.    Dux V54 med stor

           välvd stationsskala.

1935   Sveriges första TV-sändning. SRA .

1936   Scandia Consert är ett exempel på "funkis-design." 

           Centrum GW110 med 9+1 rör och "klockskala".

1938   Radiola 386v med tryck-knappar och motordrift.

           ---Kriget bryter ut----

1939   Centrum portativ batterisuper KB41P.     EIA-sport.

1940   Conserton V441 med pappskala.

1941   Skantic G64 reseradio med kortvåg.

1943   Luxor M28 radiogrammofonmöbel.  Trådradionät upprättas i Sverige.

1945    ---Kriget slut----

1949   EIA Minor bakelithölje. Radiola 490BAT.

1950   Nya våglängdsfördelningen enl Köpenhamnsplanen.

1952   FM-sändare i Sverige.    Dux dubbelradio med både nät och batteridrift.

1953   AGA 2440: sommarradio.

1954   Tyska tryck-knappsradioapparater och 3-D-ljud blir allvarligt hot mot Svensk   

            radioindustri.  TV-sändningar startar i Stockholm.

1956    Japanska transistorapparater säljs här. Dubbelprogrammet startar. Tillsvidarestationer 

            på MV innan FM-systemet är fullt utbyggt.

1960    Utbyggnaden av TV och FM-nätet fortskrider hastigt.

1961    Luxor transistor med LV,MV o FM.

1964    Radioprogram 3 skall mota Olle i grind: Piratradion.

1966    Luxor Lilette

1970    Radiotillverkningen i Europa med få undantag slut.

1975    Godkänner departementet utbyggnaden av stereosändningar.                                            -.-